Click Here for All Lyrics Library
 Lyrics 
 Midis   Chords 

FOSTERSKADA ISO  Baby, I Just Want You To Be My Baby, Baby 
 Min Lilla Gula Gummianka 
 Jag Tycker Inte Om Er 
 Det ÄR HöSt I Warzawa 
 KnöLsvanens Klagan 
 DöDsblodsböLdskräKspest 
 Ahh Poodil, Enn Doodil 
 ÅNgestaggressionsdepression 
 A142121655 5 
 Deathlockl 
 Pogopedagog 
 Mosa 
 Hamnen 
 Maskinella Minnen 
 Industrial Wardrobe 

FOSTERSKADA PC8  Baby, I Just Want You To Be My Baby, Baby 
 Min Lilla Gula Gummianka 
 Jag Tycker Inte Om Er 
 Det ŽR H”St I Warzawa 
 Kn”Lsvanens Klagan 
 D”Dsblodsb”Ldskr„Kspest 
 Ahh Poodil, Enn Doodil 
 Ngestaggressionsdepression 
 A142121655 5 
 Deathlockl 
 Pogopedagog 
 Mosa 
 Hamnen 
 Maskinella Minnen 
 Industrial Wardrobe 
 © 2000 8eatles.com  
 My Homepage